Фізіологія рослин і генетика 2016, том 48, № 1, 75-80, doi: https://doi.org/10.15407/frg2016.01.075

Мінливість урожаїв томатів в Україні

Ярмольська О.Є.

  • Одеський державний екологічний університет 65016 Одесса, вул. Львівська, 15

Оцінено мінливість урожаїв томатів у різних кліматичних зонах України залежно від особливостей термічного режиму та режиму вологозабезпечення. Досліджено рівні коливання врожаїв томатів в Україні, їх динаміку по роках, змодельовано лінії трендів. Виділено основні чинники підвищення врожаїв томатів: впровадження у виробництво нових, продуктивніших сортів та запровадження сортового районування, за якого різні за швидкостиглістю сорти розміщують з урахуванням відповідності агрокліматичних ресурсів території біологічним особливостям цієї культури. Зроблено висновок, що найвищий дохід культура томатів дає в областях Південного Степу.

Ключові слова: Solanum lycopersicum L., мінливість урожаїв, тренди врожайності, термічний режим, вологозабезпеченість

Фізіологія рослин і генетика
2016, том 48, № 1, 75-80

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література

1. Bozhko, L.Yu. (2010). Climate and productivity of vegetable crops in Ukraine. Odesa: Vyd-vo Odes. derzh. ekol. un-tu [in Ukrainian].

2. Bozhko, L.Yu. (2013). Estimation of the impact of extreme events on the productivity of crops. Odesa: Ekologiya [in Ukrainian].

3. Bozhko, L.Yu., Yarmolska, O.E. & Barsukova, O.A. (2010). A dynamic model for the formation of the quantity and quality of vegetable crop. Ukrayinskiy gidrometeorologichniy zhurnal, No.6, pp. 138-147 [in Ukrainian].

4. Pivovarova, E.G. (2011). Climate change trends and their impact on irrigated agrocenoses of tomato, cucumber and cabbage. Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo universiteta, 85, No. 11, pp. 83-95 [in Russian].

5. Brauer, M., Barney, D.L. & Robbins, J.A. (2009). Growing tomatoes in cool, shortseason locations. University of Idaho Extension, bulletin 864. http: // www.cals.uidaho.edu.

6. Detweiler, A.J. (2014). Grow your own tomatoes and tomatillos. Oregon State University, ir. library.oregonstate.ec.1333.

7. Jensen, C.R., Battilani, A., Plauborg, F. & Psarras, G. (2010). Deficit irrigation based on drought tolerance and root signalling in potatoes and tomatoes. Agricultural Water Management, 98, pp. 403-413. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2010.10.018

8. Nilsen, E.T., Freeman, J., Grene, R. & Tokuhisa, J. (2014). Rootstock provides water conservation for a grafted commercial tomato (Solanum lycopersicum L.) line in response to mild-drought conditions. PLoS One, Dec. 22; 9 (12); e115380. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115380